Rijbewijs op 16 jaar

Tim Vervoort
Door Tim Vervoort 21/01/2014

Interessante links

Rijbewijs op 16 jaar, pro of contra
door Tim Vervoort - Hasselt, dinsdag 21 januari 2014

Rijbewijs op 16 jaar, pro of contra

Vaak ontstaat de discussie of de overheid de minimumleeftijd voor het praktijkexamen van het rijbewijs zou moeten verlagen naar 16 jaar. Tegenwoordig kan dat pas als de persoon zeventien of achttien jaar oud is. Deze beslissing zou onrustwekkende gevolgen kunnen hebben voor het verkeer. Onderzoek1 wijst uit dat hoe drukker het op de autoweg wordt, hoe groter de kans op ongevallen is. Is het dan nog wel een goed idee om jongeren vanaf zestien jaar al hun praktijkexamen te laten afleggen? Uiteraard zijn er hier voor- en tegenstanders van. Het is belangrijk dat iedereen eerst de gevolgen bekijkt van het eventueel verlagen van de minimumleeftijd.

Als de overheid de minimumleeftijd van het rijbewijs zou verlagen naar zestien jaar, dan wil dat zeggen dat alle zestienjarigen (5.8%)2 en zeventienjarigen (6%)2 voor hun rijbewijs kunnen gaan. Die twee extra leeftijdsgroepen vormen samen 11.8% van de Belgische bevolking (1 279 108 jongeren)3. Samen zouden zij voor een enorme toename van het verkeer zorgen. Een grote toename van het aantal voertuigen op de baan zal ook rechtstreeks zorgen voor meer files en ongevallen4. Niet alleen zullen er meer files en ongevallen veroorzaakt worden, ook zal het tekort aan parkeerplaatsen nog veel groter worden. In de grote steden is er vaak nu al een tekort aan, dit zal enkel nog verergeren als er nog meer auto's bijkomen.

De verhoging van het aantal auto's in het verkeer zal ook zorgen voor een toename van de milieuvervuiling. Tegenwoordig zijn er al automerken die hun auto's zuiniger en milieuvriendelijker bouwen,denk aan de hybride en elektrische wagens. Maar de bevolking en de Vlaamse gemeenten zijn helemaal niet geïnteresseerd in elektrische wagen,omdat de kostprijs nog veel te hoog is en er een tekort aan oplaadpalen is. De populariteit van deze nieuwe staaltjes van techniek blijft bijzonder laag5. Ook zal de vraag naar benzine, diesel en LPG aanzienlijk stijgen als er een toename van ruim 11% aan wagens zal zijn. Het tekort aan aardolie is iedereen wel bekend. Een grotere vraag naar brandstof zal de olieschaarste zeker niet verminderen. Zonder de elektrische wagens of wagens die rijden op waterstof zal een verhoging van het aantal voertuigen een zeer negatieve impact hebben op ons milieu.

Uit de twee voorgaande punten vloeit nog een derde nadeel in verband met het kostenplaatje. De kostprijs van benzine en diesel is nog nooit zo hoog geweest als nu. Daarbij is de aanschaf van een wagen en het betalen van verzekeringen, taksen, onderhoud en het rijexamen zeker niet goedkoop. De jongeren van zestien en zeventien jaar worden hierdoor in het nadeel gesteld. Zij hebben minder mogelijkheden om aan dat geld te komen dan achttienjarigen en ouderen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor vakantiewerk nog zeer beperkt op die leeftijd. Hierdoor zullen hoogstwaarschijnlijk de ouders genoodzaakt zijn dit alles te bekostigen. Uiteraard is dit voor de overheid en de autoproducenten wel een goed argument, maar zij hebben nog geen rekening gehouden met de aanhoudende crisis. Als zestien- en zeventienjarigen dan toch een auto in hun bezit krijgen, zal het vaak om een tweedehands auto gaan die daarbij ook nog eens meer vervuilend is dan de nieuwere modellen en aan tweedehands wagens verdienen de autoconstructeurs niets meer.

Daarlangs laat de wet in België toe dat zestienjarigen al met een bromfiets mogen rijden. Een bromfiets is dan ook een goed begin om de jongeren kennis te laten maken met het verkeer. Maar wat als we die jongeren een auto laten besturen? Dan vormen zij een groter gevaar op de weg in hun auto dan wanneer ze met de bromfiets zouden rijden. Een auto is namelijk veel steviger dan een bromfiets waardoor de bestuurder zich veiliger voelt en al vaker risico's durft nemen. Een auto vormt hierdoor letterlijk een groter gevaar dan een bromfiets.

Daarbij is zestien jaar ook de leeftijd waarop jongeren legaal mogen beginnen drinken. Drinken en rijden gaan niet samen, dat is algemeen geweten. Bij politiecontroles blijkt dat mensen vaak een glas te veel op hebben. Jongeren schatten risico's minder goed in6 wanneer ze alcohol gedronken hebben. Wanneer een jongere een beetje heeft gedronken en toch nog (volgens de wet) achter het stuur mag, zal hij bijgevolg nog een groter gevaar op de weg vormen.

Anderzijds zullen veel jongeren wel voor de verlaging van de minimumleeftijd van het autorijbewijs zijn, omdat zij dan minder afhankelijk zijn van hun ouders en/of het openbaar vervoer. Als jongeren bijvoorbeeld naar een fuif gaan, moeten zij niet op hun ouders wachten en moeten de ouders ook niet op hen wachten. Dit brengt echter nog meer nadelen mee dan voordelen. Omdat jongeren minder afhankelijk worden van hun ouders, zullen de ouders ook deels de controle verliezen over hun kinderen. Zij kunnen dan niet meer met zekerheid zeggen wanneer hun kinderen thuis gaan zijn en waar ze op een bepaald ogenblik zelf zijn. Daarbij vormt alcohol nog een extra obstakel voor de jongeren om na de fuif veilig thuis te geraken. Er zullen namelijk niet veel jongeren zijn die voor BOB zijn, gaan kiezen.

Daarboven is uit onderzoek7 gebleken dat jongeren heel vaak betrokken zijn bij auto-ongevallen. Zelfs één op zes verkeersdoden is een jongere. Hierbij gaat het dan over jongeren tussen achttien en vierentwintig jaar die vaak al een tijdje hun rijbewijs hebben en al wat ervaring hebben. Het lijkt dan nog gevaarlijker deze bevolkingsgroep te gaan vergroten met zestien- en zeventienjarigen en zo nog meer slachtoffers te creëren.

Echter wordt er vaak gezegd: jong geleerd is oud gedaan. - Een algemeen bekend spreekwoord onder de bevolking. Het spreekwoord is dan ook opgebouwd uit een deeltje waarheid. - Het is mogelijk dat wanneer jongeren vroeger kunnen beginnen met rijden, zij meer tijd hebben om ervaring op te doen en bekend raken met de regels van het verkeer. Het verlagen van de minimumleeftijd voor het rijbewijs zal de jongeren ook leren meer verantwoordelijk te zijn en hun goed leren met geld om te gaan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Het hangt vaak van persoon tot persoon af, hoe volwassen en verantwoordelijk ze zijn. Er zijn zelfs achttienjarigen en ouderen die nog steeds niet volwassen en verantwoordelijk zijn. Als de overheid ooit toch de de startleeftijd voor het rijbewijs zou verlagen, dan lijkt een verantwoordelijkheidstest invoeren een goed idee. Met een dergelijke test zou de rij-instructeur kunnen opmaken of de jongere aan het rijexamen kan beginnen. Onlangs (08/12/2013) gebeurde er nog een ongeval8 waarbij er een twaalf- of veertien-jarige achter het stuur zat. Het ging over vier Roemeense kinderen die toch al wat ervaring hadden met rijden (ze hadden ervoor al inbraken gepleegd en daarna weggereden met hun wagen). Hieruit blijkt nogmaals dat de meeste jongeren ronde de leeftijd van zestien jaar nog niet in staat zijn om achter het stuur van een auto te zitten.

Uit bovenstaande punten kunnen we besluiten dat het verlagen van de minimumleeftijd voor het rijbewijs naar zestien jaar vooral een negatief effect zal hebben op het verkeer, het milieu en het gezinsbudget. Het gaat er vooral over over hoe verantwoordelijk de jongeren uiteindelijk zijn. Laat ons hopen dat de minimumleeftijd op achttien jaar behouden blijft.

Bronnen van dit betoog

1 Bron van het onderzoek drukker op de weg http://assuraliaatschool.wordpress.com/2011/04/01/aantal-ongevallen-stijgt-25-keer-sneller-dan-wagenpark/
http://www.ridder-letselschade.nl/letselschade/claimen/verkeersongevallen/

2 Bron leeftijden

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/piramide/ (01/01/2010)

3 Bron aantal inwoners in België
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/piramide/ (01/01/2010)

Berekening aantal zestien en zeventienjarigen
5.8% zestienjarigen + 6% zeventienjarigen = 11.8% zestien-zeventienjarigen
11,8% van 10 839 905 inwoners = 1 279 108 jongeren

4 Bron meer files en ongevallen door meer verkeer
http://www.vandaag.be/binnenland/142772_we-stonden-in-2013-meer-dan-1470-uur-in-de-file.html

5 Bron weinig interesse in elektrische wagens
http://www.hbvl.be/opinie/de-kern/het-goede-voorbeeld.aspx

6 Bron jongeren schatten risico's niet goed in

http://www.alcoholisme.org/jongeren.htm

7 Bron jonge verkeersdoden
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1660399/2013/06/29/1-op-6-verkeersdoden-is-jongere.dhtml

8 Bron ongeval met Roemeense kinderen
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131208_00876498

Sociale media

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Hasselt-Nieuws door ons te volgen op bovenstaande kanalen.

Meer nieuws uit Hasselt

Tag Cloud